מבחני הערכה ומדידה - פסיכומטרי

מבחני הערכה ומדידה נועדו לתרגל את תלמיד הפסיכומטרי בשאלות ספציפיות על פי נושאי הפסיכומטרי בחלוקה על פי התחומים ותתי התחומים + חלוקה על פי רמות קושי. סה"כ קיימים 43 תתי תחומים בחומר הלימוד של ליאור כהן פסיכומטרי מה שמביא את הסך הכולל של 129 מבחני הערכה ומדידה.

המבחנים הם אינטרנטים וכוללים 5-10 שאלות כל אחד. בתום המבחן המוגבל בזמן מקבל התלמיד ציון.


השימוש במערכת מוגבל למשתמשים רשומים בלבד: כניסה למערכת

QA