ניהול זמנים - פסיכומטרי

ניהול זמנים מאפשר לתלמיד הפסיכומטרי לבצע סימולציה ולרשום את התוצאות בתוכנה. תוכנת פסיכומטריקס רושמת את התוצאות ומוסיפה לכל שאלה גם מרכיב של זמן מענה על השאלה. בתום המבחן מקבל התלמיד את ציונו ואת ניתוח הסימולציה + ניתוח זמנים וגרף זמנים של כל אחת מהשאלות.


השימוש במערכת מוגבל למשתמשים רשומים בלבד: כניסה למערכת

QA